Konečný užívateľ výhod

Všetkým podnikateľom s vlastnou s.r.o. pribudla nová zákonná povinnosť, do konca roka zapísať nový dokument do Obchodného Registra

Všetkým podnikateľom podnikajúcim prostredníctvom s.r.o., ktorí založili svoje spoločnosti pred 1.11.2018 pribudla nová povinnosť. Do 31. decembra 2019 má každá právnická osoba povinnosť v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu zapísať konečného užívateľa výhod (KUV) do Obchodného registra SR (ORSR). Ponúkame Vám rýchle a spoľahlivé riešenie tejto zákonnej povinnosti. Samozrejmosťou je odborné poradenstvo nášho právneho oddelenia pri určovaní konečného užívateľa výhod Vašej spoločnosti a podanie návrhu na zápis údajov o KUV do Obchodného registra SR.

Hrozia pokuty za nesplnenie povinnosti

Za nesplnenie tejto povinnosti hrozia pokuty do výšky 3310€. Sme toho názoru, že zákon je len ďalšou byrokraciou pre podnikateľov, ale pokiaľ je zákon platný, musíme ho dodržiavať.

Všetko potrebné vybavíme za Vás s maximálnou odbornosťou

V cene 99€ zabezpečíme analýzu Vašej spoločnosti, odborné podnikateľské poradenstvo prostredníctvom našich právnikov a zápis potrebných dokumentov do Obchodného registra. Celý postup prebehne rýchlo a s Vašou minimálnou námahou.

ZOPÁR RÁD PRI VÝBERE DODÁVATEĽA

1.Opýtajte sa, či majú zamestnanci potenciálneho dodávateľa vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa právneho charakteru. Množstvo firiem ponúka uvedené zápisy bez odbornej znalosti problematiky.

2.Dávajte si pozor, aby Vám firma nepredala „VZOR“ šablóny, s ktorou si budete musieť vykonať zápis svojpomocne.

3.Dávajte si pozor na podozrivo nízku cenu za zabezpečenie vykonania zápisu Konečného Užívateľa výhod.

4.Spýtajte sa, či spoločnosť ktorá Vám zabezpečí služby, má poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu.

Objednávka >>>