Respirátor FFP2, KN95, CE

Respirátor v polomaskovom vyhotovení KN95 (FFP2) chráni proti vdychovaniu nepriaznivých pevných a kvapalných častíc z okolia, je účinný proti koronavírusu COVID-19.

Respirátor v polomaskovom vyhotovení chráni proti vdychovaniu nepriaznivých pevných a kvapalných častíc z okolia, chráni aj proti koronavírusu COVID-19.

Maska sa upevňuje na tvár pomocou postranných gumičiek, vďaka čomu dobre prilne k tvári.

Kategória KN95 (FFP2) zaručuje ochranu až do 12-násobku NPK-P/PEL netoxických a stredne toxických aerosólov.

Kategória respirátora KN95 je ekvivalentom kategórie FFP2, ide teda o rovnakú triedu ochrany.

Norma: EN 149:2001+A1:2009 (Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtračné polmasky na ochranu pred časticami. Požiadavky, skúšanie a označovanie)

Na základe zmeny zákona zo dňa 6.4.2020 platí zákaz predaja tohto typu respirátora širokej verejnosti. Zákaz predaja neplatí pre:

  1. 1) poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť na území Slovenskej republiky,
  2. 2) zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie na území Slovenskej republiky,
  3. 3) orgánom štátnej správy alebo územnej samosprávy,
  4. 4) právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá je podľa osobitného predpisu povinná zabezpečovať tieto osobné ochranné prostriedky a vykonáva práce uvedené v prílohe tohto zákona, pri ktorých je používanie týchto osobných ochranných prostriedkov nevyhnutné z dôvodu ochrany života a zdravia,
  5. 5) právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má uzatvorenú zmluvu o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad pre dohľad“),
  6. 6) právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poskytuje pohrebné služby na území Slovenskej republiky,
  7. 7) zamestnancovi súdnolekárskeho a patologickoanatomického pracoviska úradu pre dohľad,
  8. 8) osobe, pri ktorej na to existujú zdravotné dôvody,
  9. 9) osobe, ktorá distribuuje tieto osobné ochranné prostriedky na území Slovenskej republiky a ktorá má sídlo alebo miesto výkonu podnikania na území Slovenskej republiky a ktorá tieto osobné ochranné prostriedky ďalej predáva alebo prevádza iba osobám uvedeným v bode 1) až 9)

Fotogaléria:

FFP2 FFP2 FFP2 FFP2

od 3,30€ bez DPH (3,96€ s DPH) / ks (balenie po 50ks)

1 - 49ks: 9,99€ bez DPH (11,99€ s DPH) / ks (vzorky)
50 - 200ks: 4,99€ bez DPH (5,99€ s DPH) / ks (50ks balenia)
201 - 999ks: 3,90€ bez DPH (4,68€ s DPH) / ks (50ks balenia)
1000 a viac ks: 3,30€ bez DPH (3,96€ s DPH) / ks (50ks balenia)
Objednávka >>>