Terminál D1


Veľká obrazovka WIFI Káblové pripojenie na internet

Je samostatne stojaci dochádzkový terminál vyššej triedy vhodný najmä pre väčšie fabriky, úrady a organizácie s neobmedzeným počtom zamestnancov. Jeho rozmery sú X x Y cm a dá sa umiestniť na akýkoľvek pult. Je vždy online pomocou pripojenia LAN alebo WIFI, takže prehľad o dochádzke Vašich zamestnancov budete mať kedykoľvek pod kontrolou. Prihlasovanie je možné pomocou čipovej karty ktoré je overiteľné kontrolnou fotografiou.


Zákonník práce ukladá povinnosť zamestnávateľom evidovať dochádzku zamestnancov. Doteraz existovali takzvané „pichacie hodiny“ alebo väčšina firiem dodnes používa zošity kde sa zapisuje dochádzka. Pozor, túto dochádzku vedia Vaši zamestnanci jednoducho oklamať a antidatovať.

Terminál D1 na evidenciu dochádzky značky VARIAFLEX, je zariadenie na evidenciu dochádzky Vašich zamestnancov prostredníctvom čipovej karty. Okrem čipovej karty Vám systém môže vyhotoviť aj kontrolnú fotografiu pri priložení.

Každému zamestnancovi zamestnávateľ vytvorí konto. Urobí tak pomocou Android aplikácie alebo webového rozhrania www.mojadochadzka.sk. Do konta môžete každému zamestnancovi nahrať meno, priezvisko, funkciu, zadať fotografiu zamestnanca, predvoliť smeny alebo toleranciu meškania. Každému zamestnancovi pridelíte čipovú kartu.

Zamestnanec príde do práce, priloží prst alebo čipovú kartu a zariadenie zaeviduje jeho príchod. Zamestnanec odchádza na obedňajšiu prestávku, vracia sa z nej alebo odchádza z práce, tiež priloží prst alebo čipovú kartu. Zariadenie podporuje aj všetky druhy prestávok, obedňajšiu, fajčiarskú, prerušenie práce alebo náhradné voľno, nahlasovanie dovolenky a PNky.

Príde k Vám kontrola z Inšpektorátu Práce? Alebo Vaša personalistka alebo mzdová účtovníčka potrebuje podklady k výpočtom mzdy? Prihlásite sa pomocou internetu a zo systému www.mojadochadzka.sk *, môžete ešte dochádzku upraviť podľa potreby a získate prehľadnú PDF alebo excelovskú tabuľku s evidenciou dochádzky všetkých Vašich zamestnancov, prípadne dátový súbor ktorý môžete importovať vo Vašom mzdovom programe. Vaše mzdové oddelenie dostane všetky kompletné údaje ktoré potrebuje.

Zavedením elektronického terminálu na evidenciu dochádzky, zvýšite u Vašich zamestnancov disciplínu a znížite možnosť podvádzať pri evidencii dochádzky.

Samotné zariadenie má plne farebné grafické menu a jeho ovládanie je jednoduché. Spolu so zariadením dodávame manuál v Slovenskom jazyku. Na zariadenie poskytujeme 12 mesačnú záruku a tiež možnosť vrátiť tovar podľa zákona do 14 dní. Súčasťou balenia je aj adaptér, kábel.

Zariadenie je potrebné pripojiť k internetu pomocou LAN alebo WIFI.

Cena 999€ bez DPH / kus