O nás

Naša spoločnosť sa na profesionálnej úrovni zaoberá ochranou osobných údajov.

Náš tím je zložený z právnikov takže máme vysoké právne povedomie a prax aj v advokácii, právnom zastupovaní a poradenstve, tiež z profesionálov na IT a white hat hackerov na kybernetickú bezpečnosť (Termín biely klobúk v internetovom slangu označuje etického počítačového hackera alebo odborníka na počítačovú bezpečnosť, ktorý sa špecializuje na testovanie penetrácie a iné testovacie metodiky na zabezpečenie bezpečnosti informačných systémov organizácie).

Znalosťou prostredia a niekoľkoročnými skúsenosťami s informačnými systémami spracujúcimi osobné údaje dokážeme našim zákazníkom ponúknuť optimálne riešenia bezpečnosti ich informačných systémov.

Optimálne riešenie

Pri navrhovaní optimálneho riešenia vychádzame z analýzy požiadaviek a potrieb zákazníka, s prihliadnutím na typ odvetvia, v ktorom zákazník pôsobí. Zákazníkovi poskytujeme služby a konzultácie počas riešenia a zavádzania projektu do praxe. Sme partnerom, ktorý sleduje aktuálnosť a primeranosť riešenia a preto sa náš zákazník môže sústrediť na svoj biznis.

Náš cieľ

Naším cieľom nie je len kvalifikovane a dôsledne vypracovať administratívno-právnu dokumentáciu, ale poskytnúť aj osobnú konzultáciu pri zavádzaní projektu do praxe a tým ušetriť financie, o ktoré by mohli prísť v prípade uloženia pokuty zo strany kontrolného orgánu za nevypracovanú dokumentáciu. Tieto pokuty môžu byť v niektorých prípadoch pre spoločnosti aj likvidačné, tak prečo riskovať? Objednajte si vypracovanie bezpečnostných opatrení u nás už dnes...

Právne povedomie

Na trhu je veľa firiem, ktoré sa zaoberajú ochranou osobných údajov. Našu spoločnosť odlišuje od konkurencie vysoké právne povedomie, vysoká technická zdatnosť, dravosť a odvaha.

Sme proti legálnemu vydieraniu!

Každého znalca problematiky GDPR napadne hneď niekoľko desiatok možností, ako by sa dala ohroziť akákoľvek priemerná Slovenská firma. Niekto Vám podhodí osobné údaje a z Vašej neznalosti, môžete mať problém. Prečo by podnikatelia mali nato doplácať? Radi Vás upozorníme na kritické body, ktoré by ste mali poznať v súvislosti s problematikou ochrany osobných údajov a GDPR.

Prednosti našej spoločnosti:

- líder v poskytovaní služieb zodpovednej osoby (DPO) pre verejnoprávne inštitúcie
- vlastné právne a technické oddelenie
- viac ako 500 reálnych referencií
- dlhoročné skúsenosti v oblasti ochrany osobných údajov
- poistenie zodpovednosti za škodu (hmotná zodpovednosť za prípadné pokuty).

Zopár rád pri výbere spoločnosti

1. Spýtajte sa koľko strán má administratívno-právna dokumentácia. V prípade, že počet nepresahuje ani 40 ks A4 - ide o šablónové riešenie ktoré pred úradom nemusí vždy obstáť.
2. Dávajte si pozor, aby Vám firma nepredala „VZOR“ administratívno-právnej dokumentácie k ochrane osobných údajov. Nakoľko sa jedná o „VZOR“ vypracovateľ sa vyhol akejkoľvek zodpovednosti za škodu, ktorú Vám do budúcna spôsobí.
3. Dávajte si pozor na podozrivo nízku cenu za vypracovanie. Za 49 € sa nedá odborne poradiť a poskytnúť všetky služby v oblasti ochrany osobných údajov.
4. Vždy vyžadujte k projektu „ZMLUVU“ kde sa jednoznačne vymedzí čas dodania, zodpovednosť za škodu a cenu.
5. Prosím majte na pamäti, že len jedine pri nesplnení povinnosti vypracovania administratívno-právnej dokumentácie Vám úrad „MUSÍ“ uložiť pokutu od 1 000 € do 200 000 € (§102 ods. 1 písm. f zákona o ochrane osobných údajov 18/2018 "SK - GDPR").
6. Spýtajte sa, či spoločnosť ktorá Vám dodá projekt, má poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu.
7. Informujte sa ako bude spoločnosť riešiť prípadnú kontrolu zo strany Úradu na ochranu osobných údajov a pravidelné upozorňovania na zmeny v zákone.