Vzorové šablóny na svojpomocné spracovanie GDPR

Ponúkame Vám vzorové šablóny na svojpomocné vypracovanie administratívno-právnej dokumentácie pre neziskové organizácie, občianské združenia, živnostníkov a jednoosobové spoločnosti.


GDPR (General Data Protection Regulation) je skratka pre Nariadenie EÚ 2016/679 o ochrane osobných údajov, ktoré je prijaté Európskym parlamentom a Radou (EÚ). V súvislosti s týmto nariadením došlo k zmene pôvodného zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a dňa 30.1.2018 vstúpil do platnosti nový zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, čím vzniknú prevádzkovateľom nové povinnosti, ktoré je potrebné splniť do 25. mája 2018.

Ak sa rozhodnete toto nariadenie ignorovať, hrozia Vám pokuty až do výšky 20 000 000€ a 4% celkového ročného obratu a hlavne strata dobrého mena ktorá môže Vaše podnikanie ohroziť.

Fakt je ten, že podľa médií sa do toho dátumu nestihne pripraviť až 75% Slovenských firiem, nebuďte medzi nimi a neriskujte.

Ďalšie povinnosti pre podnikateľa?

Ako právnici musíme skonštatovať skutočnosť, že ak je zákon platný tak sme povinný ho dodržiavať v plnom rozsahu a bez výhrad.

Ako podnikatelia, viem, že ide o tortúru povinností ktoré prikladá štát a môžu sa niekomu javiť až ako šikana, ako keby sme už teraz podnikatelia nemali dosť povinností.

Ako občania, vieme že si chceme chrániť naše osobné údaje, chceme aby aj firmy ktoré nimi disponujú, nás chránili. Jednou z hlavných zásad ktoré zavádza GDPR je pre osobu právo "byť zabudnutý" a súhlas kedykoľvek vziať a mať istotu, že aj Vaši partneri tak urobia.

Sú to dva pohľady na vec.

Ako to vyriešiť, nemať problémy a ušetriť čas?

Ideálne riešenie, je mať vždy všetko v poriadku, a keď príde kontrola zo strany orgánov verejnej správy, mať všetko pripravené.

Vieme Vám pomôcť, kompletnú dokumentáciu pre GDPR Vám vieme zabezpečiť za 399€, v prípade potreby Vám vieme zabezpečiť aj zodpovednú osobu už od 99€.mesačne.

Vytvoríme Vám vnútorný audit spoločnosti, kde budeme potrebovať vstupné informácie o Vašej firme. Tie odovzdáte nášmu pracovníkovi vyplnením jednoduchých formulárov a zodpovedaním otázok, pričom celá komunikácia môže prebiehať emailom.

Následne Vám dodáme hotovú právnu dokumentáciu, vytlačenú a s poznámkami pre prípadne podpisy, doručí kuriér na Vašu adresu do 48 hodín.

Chcete si spracovať GDPR svojpomocne?

V prípade, že ste malá firma, živnostník alebo jednoosobová s.r.o. či eshop, nespracúvavate osobné údaje vo veľkom rozsahu a nie je to ani Vašou hlavnou podnikateľskou aktivitou, a ak si trúfate spracovať Vaše dokumenty GDPR svojpomocne, ponúkame Vám základné vzory tlačív na spracovanie GDPR aj s manuálom za 149€.


149€

Objednávka >>>