Zaškolenie a zavedenie GDPR do praxe

Môžete mať vypracovaný projekt. Ale čo z toho, ak ho nebudú poznať a náležitosti GDPR ovládať aj Vaši zamestnanci? Ideálnym riešením ako zaviesť GDPR do praxe, je vykonať školenie priamo vo Vašich priestoroch. Na konci každého školenie, preskúšame Vašich zamestnancov písomným testom.

Obsah školenia:

- Čo je GDPR
- Koho sa týka toto nariadenie
- Ako zabezpečiť ochranu osobných údajov vo firme
- Aké povinnosti a sankcie z toho vyplývajú
- Spracovanie citlivých osobných údajov
- Práva dotknutých osôb
- Zodpovedná osoba, kto je povinný mať zodpovednú osobu jej postavenie a povinnosti
- Preskúšanie vedomostí Vašich zamestnancov písomným testom
- Diskusia a konzultácie

220€

Objednávka >>>